AMAZING RACE

Giám sát hành trình qua GPS và cho phép thay đổi loại hình, vị trí, nội dung điểm trạm trong vài giây mà người chơi không hề biết… nhằm ứng phó với những biến đổi thực địa. Nói chung, anh em làm kịch bản và tổ chức Amazing Race team building nhàn hẳn. 

Khi chưa có Outing app, chúng tôi đều phải cân nhắc rất kỹ phương án tổ chức, lộ trình chạy, nhân sự/đạo cụ, chốt trạm, thời gian và tính điểm cuộc chơi. Những vấn đề phát sinh và chi phí tổ chức luôn làm đau đầu anh em. Nhưng từ khi sử dụng app cho Cuộc đua kỳ thú này, chúng tôi đã giảm tải được đến 40% lượng nhân sự cũng như chi phí sản xuất. Kết nối với đội chơi qua app nên không lo lỗi, tắc đường, lạc đường. 

Amazing trekking SaPa- Tả Van 21km

Đường lên cổng trời

Qua miền Tây Bắc

Hương Sắc Vùng Cao - Mù Cang Chải